Škola v ráji, vzdělávání dětí

KDO JSME A CO DĚLÁME

Občanské sdružení Sekolah Pogem se zaměřuje na vzdělávání dětí v malé vesničce Pogem/Petiwung na ostrově Lombok v Indonésii. Na místě působíme od roku 2013. Zajišťujeme postupnou výstavbu školy, učební pomůcky a spolupodílíme se na výuce angličtiny a ekovýchovy. Soustavně se snažíme o zvýšení kvality výuky a tím umožnit dětem zvolit si vlastní budoucnost.

Sdružení založila Andrea Stárková, která se stará o běh školy a koordinaci výuky. Sama v ní 5 měsíců v roce učí. Marcel Žitník z CK Go2 pro školu zajišťuje finanční zdroje.

PROČ TO DĚLÁME

...A proč tohle všechno vlastně děláme? Myslíme si, že je dobré poskytnout pomoc těm, kteří ji nejenom potřebují, ale i chtějí. Chceme usnadnit dětem z malé vesničky na Lomboku (Indonésie) cestu ke vzdělání, které jim umožní ovlivnit svou budoucnost. Dát jim šanci volby formou vzdělání.

PLÁNY A VIZE

Chceme, aby vybrané děti pokračovaly dál na střední škole a ukázaly ostatním cestu, že vzdělání je správná volba do budoucnosti.

Kam s dětmi po základní škole?

Navazujeme bližší spolupráci s elitní soukromou školou Junior Highschool Sayang-Ibu na Lomboku, která se profiluje jako ekoškola s důrazem na envirovzdělávání v angličtině. Prvním krokem této spolupráce se stala naše návštěva v této škole, kdy jsme pěti nejnadanějším dětem z nejvyššího ročníku naší školy formou exkurze ukázali možnosti dalšího vzdělávání. Založili jsme FOND BUDOUCNOSTI DĚTÍ a postupně se snažíme získat prostředky na školné.